Polityka prywatnościAdministratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów WSPÓŁPRACA Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Sopocie przy ulicy Jana z Kolna 35, NIP 585-000-10-23.

 
 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: sekretariat@siwsopot.pl

 
 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 •  
   

  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

   
   

  Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu- udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer oraz bazy danych.

   
   

  Szczegółowy regulamin dotyczący procedur bezpieczeństwa danych jest dostępny w siedzibie firmy.